• Классификатор професій (Головна)
 • Классификатор професій (частина №1)
 • Классификатор професій (частина №2)
 • Классификатор професій (частина №3)
 • Классификатор професій (частина №4)
 • Классификатор професій (частина №5)
 • Классификатор професій (частина №6)
 • Классификатор професій (частина №7)
 • Классификатор професій (частина №8)
 • Классификатор професій (частина №9)
 • Классификатор професій (частина №10)
 • Классификатор професій (частина №11)
 • Классификатор професій (частина №12)
 • Классификатор професій (частина №13)

  ОПИСАННЯ РОЗДІЛІВ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОФЕСІЙ

  1 ЗАКОНОДАВЦІ, ВИЩІ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ, КЕРІВНИКИ, МЕНЕДЖЕРИ (УПРАВИТЕЛІ)

  (назва розділу 1 в редакції наказу Державного комітету стандартизації,
   метрології та сертифікації України від 15.04.2002 р. N 230)

  Цей розділ вміщує професії, що пов'язані з:

  - визначенням та формуванням державної політики, законодавчим, регулюванням;

  - вищим державним управлінням;

  - правосуддям та прокурорським наглядом;

  - керівництвом об'єднаннями підприємств, підприємствами, установами, організаціями та їхніми підрозділами незалежно від форм власності та видів діяльності.

  Цей розділ щодо кваліфікації, як ознаки класифікації, є змішаним порівняно з іншими розділами. Розділ охоплює широке коло професій, пов'язаних із здійсненням різноманітних функцій управління та керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за своєю складністю і відповідальністю. 

  2 ПРОФЕСІОНАЛИ

  Цей розділ вміщує професії, що передбачають високий рівень знань в галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук.

  Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв'язання певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі.

  До цього розділу належать професії, що вимагають від робітника (з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов'язків) кваліфікації за:

  1) диплому про вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра;

  (пункт 1 розділу 2 в редакції наказу Державного комітету України
   по стандартизації, метрології та сертифікації від 14.05.98 р. N 314)

  2) пункт 2 розділу 2 вилучено

  (згідно з наказом Державного комітету України по
   стандартизації, метрології та сертифікації від 14.05.98 р. N 314,
   у зв'язку з цим пункти 3 і 4 вважати пунктами 2 і 3)

  2) дипломом про присудження вченого ступеня:

  - кандидата наук;

  - доктора наук;

  3) атестатом про затвердження вченого звання:

  - старшого наукового співробітника;

  - доцента;

  - професора.

  3 ФАХІВЦІ

  Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання в одній чи більше галузях природознавчих, технічних чи гуманітарних наук.

  Професійні завдання полягають у виконанні спеціальних робіт, пов'язаних із застосуванням положень та використанням методів відповідних наук.

  До цього розділу належать професії, яким відповідає кваліфікація за дипломом чи іншим відповідним документом:

  - молодшого спеціаліста;

  - бакалавра;

  - спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку (стажування інтернатуру, клінічну ординатуру тощо);

  - спеціаліста (на роботах з керування складними технічними комплексами чи їх обслуговування).

  4 ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ

  Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для підготовки, збереження чи відновлення інформації та проведення обчислень.

  Професійні завдання пов'язані з виконанням секретарських обов'язків, роботою на друкарських машинках чи інших конторських машинах, записами та опрацюванням цифрових даних чи обслуговуванням клієнтів (поштове обслуговування, операції грошового обігу, надання довідок, реєстрація чи передавання інформації тощо). 

  До цього розділу належать професії, до яких може бути застосований рівень кваліфікації "молодший спеціаліст", а також професії, що вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

  (абзац третій розділу 4 в редакції наказу Державного комітету
   стандартизації, метрології та сертифікації України від 15.04.2002 р. N 230,
   із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
   України з питань технічного регулювання та споживчої
   політики від 13.06.2003 р. N 105)

  5 ПРАЦІВНИКИ СФЕРИ ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ

  (назва розділу 5 в редакції наказу Державного комітету України з питань
   технічного регулювання та споживчої політики від 28.04.2005 р. N 101)

  До цього розділу належать професії, що передбачають знання, необхідні для надання послуг чи торгівлі в крамницях та на ринках.

  Професійні завдання охоплюють забезпечення послугами, пов'язаними з поїздками, побутом, харчуванням, обслуговуванням, охороною, підтриманням правопорядку чи торгівлею тощо.

  Більша частина професій, вміщених до цього розділу, вимагає повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві. Ряд професій можуть мати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.  

  (абзац третій розділу 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
   Державного комітету України з питань технічного регулювання та
   споживчої політики від 13.06.2003 р. N 105)

  6 КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВ, РИБОРОЗВЕДЕННЯ ТА РИБАЛЬСТВА

  Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для сільськогосподарського виробництва, лісового господарства, риборозведення та рибного промислу.

  Професійні завдання полягають у вирощуванні врожаю, розведенні тварин чи полюванні, добуванні риби чи її розведенні, чи збереженні та експлуатації лісів з орієнтацією, головним чином, на ринок і реалізацію продукції організаціям збуту, торговельним підприємствам чи окремим покупцям.

  До цього розділу належать професії, що вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

  (абзац третій розділу 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
   Державного комітету України з питань технічного регулювання та
   споживчої політики від 13.06.2003 р. N 105)

  7 КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ З ІНСТРУМЕНТОМ

  Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для вибирання способів використання матеріалів та інструментів, визначення стадій робочого процесу, характеристик та призначення кінцевої продукції.

  До цього розділу належать професії, пов'язані з видобутком корисних копалин, будівництвом чи виробленням різної продукції.

  Ці професії вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

  (абзац третій розділу 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
  Державного комітету України з питань технічного регулювання та
   споживчої політики від 13.06.2003 р. N 105)

  Для деяких професій, пов'язаних з виконанням робіт високої кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста.

  (розділ 7 доповнено новим абзацом четвертим згідно з наказом Державного комітету
   України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.04.2005 р. N 101)

  Для деяких професій, пов'язаних з виконанням робіт високої кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста.

  Більшість професій, вміщених до цього розділу, пов'язані з виконанням робіт середньої кваліфікації та потребують професійно-технічної освіти чи професійної підготовки на виробництві.

  (абзац п'ятий розділу 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
   Державного комітету України з питань технічного регулювання та
   споживчої політики від 13.06.2003 р. N 105)

  8 РОБІТНИКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ЗА РОБОТОЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ, СКЛАДАННЯ УСТАТКУВАННЯ ТА МАШИН

  (назва розділу 8 в редакції наказу Державного комітету України з питань
   технічного регулювання та споживчої політики від 28.04.2005 р. N 101)

  Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для експлуатації та нагляду за роботою устаткування чи машин, у тому числі високоавтоматизованих, а також для їх складання.

  Професійні завдання охоплюють розроблення корисних копалин чи нагляд за їх видобутком, ведення робочого процесу та виробництво продукції на устаткуванні чи машинах, керування транспортними засобами чи пересувними установками, складання виробів із деталей та вузлів.

  Абзац третій розділу 8 вилучено

  (згідно з наказом Державного комітету України з питань
   технічного регулювання та споживчої політики від 13.06.2003 р. N 105)

  Для деяких професій, пов'язаних з виконанням робіт високої кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста.

  (розділ 8 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом Державного комітету
   України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.04.2005 р. N 101)

  Професії, пов'язані з виконанням робіт середньої кваліфікації, вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

  (абзац четвертий розділу 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
   Державного комітету України з питань технічного регулювання та
   споживчої політики від 13.06.2003 р. N 105)

  Для професій, пов'язаних з виконанням робіт низької кваліфікації, достатньо базової загальної середньої освіти та мінімальної професійної підготовки на виробництві чи інструктажу.

  (абзац п'ятий розділу 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
   Державного комітету України з питань технічного регулювання та
   споживчої політики від 13.06.2003 р. N 105)

  9 НАЙПРОСТІШІ ПРОФЕСІЇ

  Цей розділ охоплює найпростіші професії (роботи), що потребують знань для виконання простих завдань з використанням ручних інструментів, в деяких випадках із значними фізичними зусиллями.

  Професійні завдання пов'язані з продажем товарів на вулиці, збереженням та охороною майна, прибиранням, чищенням, пранням, прасуванням та виконанням низькокваліфікованих робіт у видобувній, сільськогосподарській, риболовній, будівельній та промисловій галузях тощо. 

  Для виконання професійних завдань достатньо базової загальної середньої освіти або початкової загальної освіти та мінімальної професійної підготовки на виробництві чи інструктажу.

  (абзац третій розділу 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
   Державного комітету України з питань технічного регулювання та
   споживчої політики від 13.06.2003 р. N 105)


 • Работа в Киеве (экспорт)
  Июньские новости от nowyny.com/ читайте на Nowyny.Com/.

  Работа в Житомире